هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

           
             

نام و نام خانوادگی

به نمایندگی از

موظف / غیر موظف

سمت در هیئت مدیره

تحصیلات رشته تحصیلی تاریخ اعتبار

امین کامرانی

شرکت صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی عام)

موظف

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

کارشناسی حسابداری 1403/04/18

محمد مهدی تندگویان

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

موظف

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت 1403/04/18

علی مطلبی نژاد

شرکت فولاد شرق کاوه (سهامی عام )

غیرموظف

عضو هیئت مدیره 

کارشناسی مکانیک 1403/04/18

حمیدرضا اله یاری

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام )

غیرموظف

عضو هیئت مدیره 

کارشناسی ارشد مدیریت 1403/04/18
             
             
             

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی :

           

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو غیر موظف در هیئت مدیره

 سیاوش محمودی

رئیس کمیته

بله

علی کیانی

عضو کمیته

خیر

مجید داداشی نسب

عضو کمیته

خیر

             
             

رئیس حسابرسی داخلی 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

محمد تقی کاتبی

حسابداری

کارشناسی ارشد

1396/12/12

             
             
             

ترکیب اعضای کمیته ریسک:

           

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

       

ابوالفضل گودرزوند چگینی

کارشناسی 

عضو کمیته

       

مهدی اسدنژاد

کارشناسی ارشد

عضو کمیته

       

علی رمیاد

کارشناسی ارشد

عضو کمیته

محمود مهجور

کارشناسی ارشد

عضو کمیته

       
             
             

ترکیب کمیته انتصابات:

           

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

       

امین کامرانی

کارشناسی 

عضو کمیته

       

محمد مهدی تندگویان

کارشناسی ارشد

رئیس کمیته

       

حمیدرضا اله یاری

کارشناسی ارشد

عضو کمیته

       
             
             

مدیر مالی:

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

محمود مهجور

حسابداری

کارشناسی ارشد

1400/09/06